Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι...

"Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας" ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

(“Siano chiamati Elleni gli uomini che partecipano della nostra tradizione culturale più di quelli che condividono l'origine comune” ISOCRATE)

ODISSEA GRECIA su RADIO RAI 3
Dal 25 al 29 novembre, alle ore 19.45 

cinque appuntamenti con il radio-documentario dedicato alla situazione socio-economica della Grecia, 

a cura di Graziano Graziani


FOTOGRAFIA DI ILARIA SCARPA
http://ilariascarpa.wordpress.com

Qui il podcast: Odissea Grecia

Nessun commento:

Posta un commento